Radovali smo se 4 veljače kad je našu Udrugu i Dnevni centar posjetio gradonačelnik Grada Dugog Sela.

U vrlo srdačnoj i konstruktivnoj atmosferi podržana je inicijativa gospodina gradonačelnika o novoj lokaciji Dnevnog centra koja je sukladna UN -ovoj konvenciji o pravima invalida a koju je naša Vlada participirala. Članovi Udruge AmoReVera došli su u velikom broju podržati gradonačelnikovu inicijativu i inicijativu Udruge. Nadovezavši se na inicijativu gospodina gradonačelnika, Udruga AmoReVera predlaže da se prilikom odabira nove lokacije povede računa o mogućnosti etapne gradnje, odnosno da se izgradnja Dnevnog centra i prostorija Udruge temelji kao prva faza izgradnje kuće za samostalno stanovanje uz potporu.