Projekt JA-KOM prepoznat je i podržan od Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Pozvani smo od Doc.dr.sc. Željke Car predsjedavajuće u sekciji “ICT-based Alternative and Augmentative Communication” na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji (KES AMSTA 2012. ) da prezentiramo svoj rad 25-27.lipnja u Dubrovniku.
Kao mladoj udruzi koja raspolaže skromnim materijalnim sredstvima FER i organizator oslobodili su nas plaćanja kotizacije (5.000,00 kuna) te nam osigurali besplatna noćenja. Ovim putem zahvaljujemo na bezrezervnoj potpori.