U Sveučilišnom kongresnom centru (CAAS) (gdje smo i odsjeli), Udruga AmoReVera predstavila je prvi hrvatski komunikator za osobe sa složenim teškoćama u komunikaciji na Međunarodnoj znanstvenoj (ICT) konferenciji o podršci informatičke i komunikacijske tehnologije kod osoba s invaliditetom KES AMSTA 2012, održanoj 25-27. lipnja u Dubrovniku.

Rad je zauzeo vrlo ugledno mjesto u “Agent and Multi – Agents Systems, Technologies and Applications” u poglavlju AAC komunikatora te je predstavljen u okviru sesije “Invited Session on ICT-based Alternative and Augmentative Communication“. Rad je također opisan u knjizi stručne literature KES AMSTA 2012.

Naša Sesija PDF / Program konferencije PDF / Stručna literatura KES AMSTA 2012 / PowerPoint prezentacija