Ljudska prava u psihijatrijskim bolnicama i ustanovama socijalne skrbi u Hrvatskoj

Detaljno, lako pristupačno i dirljivo izvješće, pogledajte ovdje.

Odlomak iz predgovora: .

Sramotna povijest zanemarivanja osoba s mentalnih teškoćama dobro je poznata: snažna stigma i ignoriranje diskriminacije, institualizacija u sramotnim životnim uvjetima, te stalne fizičke i društvene prepreke
koje priječe njihovu inkluziju u puno sudjelovanje u društvu.

Svojim Ustavom, Republika Hrvatska se obvezala na pružanje posebne zaštite i brige osobama s invaliditetom i promicanje njihove integracije u društvo. Hrvatski zakonski sustav usvojio je međunarodne
standarde, pretočio ih u zakone, te proveo niz reformi i nacionalnih programa koji se tiču prava osoba s
mentalnim teškoćama.

U kolovozu 2007., Hrvatska je postala četvrta zemlja u svijetu koja je ratificirala
Konvenciju Ujedinjeni naroda o pravima osoba s invaliditetom (CRPD). No, usprkos takvom predvodništvu,
nije ispunila obveze koje nalaže međunarodni sporazum: zakoni su i dalje neusklađeni, provedba
nesistematična, a nedostatak koordinacije među odgovornim državnim tijelima ostavlja mnoge osobe s
invaliditetom bez toliko potrebne podrške.

Ovi ljudi su i dalje suočeni sa stigmom, izolacijom i diskriminacijom
na temelju svojeg invaliditeta, često u kombinaciji s pogrešnom percepcijom javnosti i strahom. Kao
što iVijeće UN-a za ljudska prava, Europska komisija, organizacije civilnog društva, uključujući MDAC i
SJAJ, te nacionalne ustanove koje se bave ljudskim pravima ističu, Hrvatska nije učinila dovoljno kako
bi naprijedila život osobama s intelektualnim i duševnim teškoćama i uskladila zakon, politiku i praksu s
međunarodnim zahtjevima i standardima.

Prof. Marija Definis-Gojanović, doc. dr. sc.
Pročelnica Odjela za sudsku medicinu
Sveučilišna bolnica Split, Hrvatska
Članica Europskog odbora za sprječavanje mučenja (CPT)
Članica Pododbora Ujedinjenih naroda za sprječavanje mučenja (SPT)
Kolovoz 2011.