“Novi putevi prema inkluzivnoj mreži” je europski projekt. Financiran je od strane Programa za cjelo životno učenje Europske komisije. U ovom projektu sudjeluju ukupno 20 organizacija iz 14 europskih zemaljai Kanade. Glavni cilj projekta je postići promjenu u uslugama za osobe s invaliditetom.

Danas smo u Udruzi za promicanje inkluzije imali sastanak i dogovorili suradnju na projektu edukacije “Novi putevi u inkluzivnoj mreži”. Tema se obrađuje kao Trening osobnog usmjerenog planiranja.
Kroz razne oblike edukacije predviđena je i suradnja koordinirana Centralnom Web bazom kojoj svaka zemlja sudionica, pristupa sa svojih aspekta specifićnosti i djelovanja.

Biti osobno usmjeren je više od samog korištenjan ovih riječi. Radi se onovim načinima rada koji stavljaju osobu u poziciju da bude odgovorna zadonošenje odluka osvojem životu te uslugama i podršci koje želi i koje su joj potrebne.

U našem novom projektu prenosimo trening u sljedeće države i organizacije:

– Hrvatska, partnerska organizacija: UPI: Udruga za promicanje inkluzije

– Danska, partnerska organizacija: Landesforingen LEV

– Portugal, partnerska organizacija: FENACERCI Federação Nacional de Cooperativas de SolidariedadeSocial

– Rumunjska, partnerska organizacija: PentruVoi

– Slovačka, partnerska organizacija: SocialWorkAdvisoryBoard

– Španjolska, partnerska organizacija: FEAPS ConfederaciónEspañola de AsociacionesenFavor de las PersonasconDiscapacidadIntelectual

Što je osobno usmjereno planiranje?

Osobno usmjereno planiranje je način pružanja podrške ljudima kako bi mogli vršiti izbore i utjecati na promjene u svojem životu. To je način pomaganja ljudima kako bi planirali svoju budućnosti organizirali bilo koju podršku i usluge koje bi im mogle biti potrebne.
Osobno usmjereno planiranje pomaže ljudima stvoriti i okupiti svoje krugove podrške. Na sastancima krugova podrške podaci se prikupljuju na kreativne načine kako bi pomogli osobama saznati o stvarima koje žele promijenit i u svom životu. Ova se informacija koristi za izradu plana o tome što osoba želi postići i podrške koja će joj trebati kako bi svoj život usmjerila prema ciljevima koje želi postići.
Osobno usmjereno razmišljanje i planiranje, također, su dobri načini kako bi se organizacijama prikazalo što je ljudima bitno. Ono pokazuje kako podrška može biti organizirana na njima smislen način.
Kako bi naučili osobno usmjereno razmišljanje i postali facilitator osobno usmjerenog planiranja ljudi moraju naučiti i uvježbati niz vrijednosti, vještina i metoda. Zato smo razvili ovaj trening.

Za koga je trening namijenjen?

Trening je namijenjen svima i prikladan je za različite grupe ljudi. To je inkluzivan trening. To znači da ljudi sa ili bez invaliditeta mogu i trebali bi sudjelovati. Grupe ljudi kojima je trening namijenjen su:
– Samozastupnici
– Korisnici usluga
– Voditelji službi i osoblje podrške pružatelja usluge za osobe s ivaliditetom
– Osobni asistenti i drugi pružatelji podrške
– Roditelji
– Edukatori, učitelji
– Predstavnici zakonodavnih/financijskih tijela (javne vlasti)
– Predstavnici iz financijskih agencija
– Profesionalci koji rade u različitim društvenim područjima tijekom života.

Bitni elementi treninga

Trening osobno usmjerenih pristupa uključuje niz inovativnih elemenata. To su:
Inkluzivni trening – trening je oblikovan na način kako bi omogućio sudjelovanje različitoj grupi sudionika različitih sposobnosti.
Aktivno učenje – važan dio treninga koji objašnjava alate osobno usmjerenog razmišljanja i planiranja. Sudionici sudjeluju u procesima osobno usmjerenog planiranja.
Facilitiranje treninga – u svakom modulu facilitiraju dva trenera. Time se osigurava konstantna podrška sudionicima.
Mogućnosti online učenje – sudionici će, također, biti u mogućnosti koristiti online bazu za učenje za dodatne informacije i razmjenu.
Portfolio – sudionici će izrađivati vlastiti portfolio kako bi dokumentirali i dali prikaz treninga i osobno usmjerenih procesa.

Podrška za sudionike

–  Svaki modul facilitirati će dva trenera: iskusni trener i facilitator inkluzivnog procesa učenja. Facilitator inkluzivnog procesa učenja prvenstveno će se usmjeriti na davanje podrške sudionicima tijekom cijelog treninga.
– Osobe kojima će biti potrebna podrška, sudjeluju u treningu zajedno sa svojim asistentom.
– Materijali za učenje biti će prilagođeni različitim potrebama sudionika.
– Treneri će koristiti niz metoda učenja kako bi uputili na različite oblike učenja sudionika.
– Za svaki modul voditi će se bilješke u lako razumljivom formatu (fotografije).

Opis modula:
Trening je podijeljen na 5 modula.

Modul 1: Uvod u osobno usmjereno planiranje
Modul 2: Osobno usmjereno razmišljanje
Modul 3: Krugovi podrške i vještine facilitiranja
Modul 4: Redoviti sastanci i razvijanje osobno usmjerenog plana
Modul 5: Osobno usmjereno planiranje pomoću mape (MAPS) i puta (PATH)

Trening prvog modula održati će se 11 i 12.09.2013.

Ministarstvo socijalne politike i mladih posebno je zainteresirano za uspješnost suradnje na provođenju ovog projekta, te je podržalo isti i najavilo suradnju na projektu.