“Zajedničke europske smjernice za prijelaz s institucionalne skrbi na usluge
podrške za život u zajednici i Priručnik za korištenje fondova EU za prijelaz s institucionalne skrbi na usluge podrške za život u zajednici”

Treće izdanje elektroničkog biltena „Zajednica za sve“ IPA projekta „Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga“ MSPM možete pogledati ovdje.