Sastanci samozastupnika Udruge AmoReVera i1. Službe stanovanja CZR Stančić. Na sastancima samozastupnici se pripremaju za samostalan život te im se pruža podrška pri samoodlučivanju, samosvjesnosti, brizi o sebi …