Danas je završila dvodnevna edukacija o video aktivizmu samozastupnika koja je održana u organizaciji Udruge za samozastupanje i pod vodstvom filmskih stručnjaka, Tomislava Žaje i Jasenka Rasola.
Namjera edukacije bila je upoznati kako i na koji način raditi kratke dokumentarne filmiće o sastancima samozastupnika, o njihovim problemima kao i problemima za koje smatramo da ih je potrebno istaknuti. Svaka grupa (samozastupnik/asistent) iznijela je svoju ideju o temi filma koji bi obradili.

Tako je naša samozastupnica Jasna (57), istaknula kako bi ona i kada mame (85) ne bude, nastavila živjeti u svojoj kući ali ne može jer joj zastarjeli zakon to ne dopušta. Objasnila je kako nema poslovnu sposobnost, pa će joj država radi toga uzeti kuću i strpati je u starački dom ili u udomiteljsku obitelj.
Uglavnom vrlo je zorno obrazložila kako ona ima pravo ostati tamo gdje je živjela cijeli svoj život i uz minimalnu podršku jer je i do sada kuhala, pospremala, hranila kokice, slagala drva … i išla u nabavku te plaćala režije kako bi je mama uputila. Ponosni smo na našu Jasnu koja je u ovih godinu dana puno toga naučila i ostavila upečatljiv dojam u borbi za svoja prava!
Do slijedećeg susreta dogovorili smo da će svaka grupa izraditi kratki filmić o samozastupanju a koje ćemo tada pregledati i o njima raspraviti!