Sve pohvale Zavodu za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju iz Koprivnice!
Ovaj iznenađujući epilog spora oko lijeka (koji uvijek završavaju u korist struke) sa sretnim završetkom i ishodom da je roditelj bio u pravu, zaslužuje svaku pohvalu na putu osviještenosti društva prema suvremenim i slobodnim uzusima demokratičnosti i ljudskih prava!