U svakom od nas postoji duboka čežnja za smislom života, onim što je bilo i što će biti. Mnogo ljudi, bili oni s poteškoćama ili bez njih, nalaze odgovore u svojoj vjeri.

Naša građanska inicijativa, kao i  naše društvo, prožeta je kršćansko-humanističkim vrijednostima. Ona se vidi kao organizacija, koja nije poput drugih institucija za osobe s poteškoćama (Caritas i Diakonia), te ne pripada nijednoj crkvi.

Svaka građanska inicijativa ima jake veze sa župama u svom gradu u svojoj regiji. Osobe s intelektualnim poteškoćama se uključuju u Kršćansku zajednicu putem Svete pričesti i Krizme. Redovito posjećuju crkvu i aktivno su uključeni u Kršćanske aktivnosti. Naravno, prisustvuju i vjerskim blagdanima.

Onaj tko želi osobu s intelektualnim poteškoćama dovesti do vjere i sam mora vjeru doživjeti. Za to je potrebna osoba kojoj se vjeruje. Vjera u ljude.