Tekst i crteži vezani uz font “Ljubav i više”  sa stranica su Njemačke Nacionalne udruge Liebenshilfe, koja broji preko 500 članica organizacije i 16 Državnih udruženja.