Misija Udruge je zaštita i zastupanje te ostali oblici potpore djece i odraslih s intelektualnim, komunikacijskim i drugim teškoćama prvenstveno vezanim uz nemogućnost samozastupanja. Afirmacija novog pristupa osobama s poteškoćama koja se temelji na otvorenosti i poštivanju prirođenog ljudskog dostojanstva svakog čovjeka, bazirana na stvaranju uvjeta jednakih mogućnosti.