Druženje i rad nastavili smo svakodnevnim aktivnostima druženja u prostorijama Udruge. Aktivnosti su bile usmjerene na osposobljavanje za samostalni život i one koje su veselile naše korisnike: priprema hrane, serviranje stola, pranje suđa itd. Posebno naglašavamo vrijednost druženja koja smo provodili u razgovoru o svakodnevnim temama a i o problemima koji tište naše korisnike – kao oblik savjetodavnog rada iz iskustva roditelja i korisnika – koja su bila od iznimne vrijednosti. Posebno ističemo zanimljivost utorka, 12. listopada 2010 kada smo imali temu o snošljivosti „gorega od sebe“. Primijetili smo stanovitu nesnošljivost korisnika prema onima koji su u znatno lošijem stanju od njih samih. Pokušali smo im objasniti da mi krećemo uskoro s programom „Moj prijatelj“ gdje ćemo njih povesti prema druženju sa osobama bez poteškoća, gdje su oni, ti “gori“ i da trebaju mijenjati način razmišljanja, postati tolerantni i prihvatiti te prijatelje, svjesni da je svaki čovjek drugačiji i da ima različite potrebe, no to ne znači da ne može biti drag i mio.