U ožujku 2010. godine na inicijativu roditelja osoba s poteškoćama i stručnih suradnika, osnovana je „Amo Re Vera“ ili u prijevodu s Latinskog, Amo = voljeti, biti sklon ; Re Vera = uistinu.

Udruga je zapravo nastala kao roditeljska nužnost nakon navršene 21. godine života djeteta s teškoćama, pošto se Država tim danom odriče sustavne brige o svakom takvom čovjeku. Naravno, osim ako nije “ispod stola” u nakaradnom sustavu drugačije dogovoreno.

Udruga je civilna, nevladina, neprofitna, humanitarna i volonterski organizirana podrška djeci i odraslima s intelektualnim, komunikacijskim i drugim poteškoćama, prvenstveno vezanih za poteškoće samozastupanja.

Zagovaramo i provodimo inovativni pristup prema osobama s poteškoćama koji se temelji na poštivanju prirođenog ljudskog dostojanstva svakog čovjeka, baziranom na stvaranju uvjeta jednakih mogućnosti i zaštiti ljudskih prava.

Okupljamo odgovorne roditelje koji su spremni izaći iz konformističkog stereotipa i svojim aktivnim radom biti ili postati vodeća pokretačka snaga i kontrola u zastupanju, edukaciji, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, kao najbliskiji segment štićenoj populaciji.

Ovdje možete naći zašto, kako i kada radimo. Upoznati se s ciljevima, trenutnim i budućim projektima, vidjeti našu galeriju fotografija, sudjelovati u radu foruma, javnih rasprava, pridružiti nam se.

Hvala!