Posebno je radosno događanje za naše korisnike odlazak u trgovačke centre u Dugom Selu. Upravo zbog tog njihovog oduševljenja redovita su nam aktivnost u provođenju interakcije sa ostalim svijetom. Tri puta bili smo u „Konzumu“, tri puta u “Kauflandu” i jednom u „Billi“