Suradnja Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta (ERF), Grafičkog fakulteta (GF)i Filozofskog fakulteta (FF) Sveučilišta u Zagrebu i građanska inicijativa na projektu “ICT sustavi za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama” s ciljem:

  • Uspostavljanje multidisciplinarne suradnje iz područja elektrotehnike, računarstva, logopedije, edukacije i rehabilitacije, psihologije i grafičke tehnologije na istraživanju i rješavanju složenih problema potpomognute komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (ICT) za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama.
  • Mobilizacija istraživačkih resursa i ojačavanje istraživačkih kapaciteta četiri sastavnice Sveučilišta.
  • Razvoj modela komunikacije simbolima zasnovane na ICT-u i prijedlog tehnološke platforme za razvoj usluga e-inkluzije.

U razvoj ovog projekta Udruga AmoReVera je uključena radom koji će prezentirati na Međunarodnoj konferenciji KES-AMSTA 2012 .