Kampanja poznata u svijetu kao Brain Awareness Week i ove godine od 12. do 18. ožujka provodi se u Hrvatskoj pod nazivom Tjedan mozga. U okviru spomenute kampanje u ponedjeljak 12. ožujka pozvani smo na predavanje od organizatora, Udruge “Novi planet” . Predavanje je održano na Institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa temama:

Aspergerov poremećaj
Intelektualno funkcioniranje djece i osoba s
poremećajima iz autističnog spektra
Autizam i strukturalne promjene mozga
utjecajem pravilne rehabilitacije

Nakon uvodne riječi gospođe Zlate Žuvić iz Udruge “Novi planet”, predavači prim.dr.sc. Zorana Bujas Petković, mr.sc. Branka Divčić, prof.psihologije Goran Džingalašević sa talijanskog instituta, prenijeli su dio svog bogatog znanja i iskustva širokom auditoriju. Predavanju je aktivno prisustvovala i zamjenica Pravobraniteljice osoba s invaliditetom, gospođa Mira Pekeč-Knežević dipl.soc.radnica.