Na putu razvitka “Govornika” uspostavili smo suradnju s Tiflološkim muzejem.

Kako postajemo svakim danom sve više dio Europe gdje se prosperitet jedne zemlje vrednuje količinom brige o vlastitim invalidima a na tragu i u definiciji UN-ove konvencije o pravima invalida koju je naša Vlada potpisala a Hrvatski sabor ratificirao, prvo mjesto zauzima komunikacija:

/»Komunikacija« uključuje jezike, prikazivanje teksta, Brailleovo pismo, taktilnu komunikaciju, uvećani tisak, dostupne multimedijalne sadržaje, kao i pisani oblik istih, zvučne zapise, obični jezik, osobne čitače i augmentativne i alternativne oblike, sredstva i formate komunikacije, uključujući dostupnu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju./

Sukladno UN. konvenciji a na tragu inovativnog pristupa informatičko komunikacijske tehnologije u korist invalidnih osoba na prijedlog Tiflološkog muzeja u Zagrebu pristupili smo zajedničkom pilot projektu Tamne sobe.

Cilj navedenog projekta je augmentativnim, alternativno komunikacijskim (AAC) i interaktivnim pristupom uz pomoć prvog hrvatskog AAC informatičkog “Govornika” i ekrana osjetljivog na dodir omogućiti posjetiocima s komunikacijskim poteškoćama da nakon prolaska kroz “Tamnu sobu” na licu mjesta iskažu svoje impresije, dojmove i postave pitanja vezana uz istu.

Daljnjim razvitkom suradnje plan nam je realizirati mogućnost AAC softvera cijelog muzeja sa svim popratnim sadržajima i na isti način.

Tako je Tiflološki muzej jedan od prvih muzeja za slijepe u Europi postao pristupačan osobama sa složenim poteškoćama u komunikaciji.

Ovo je svijetli primjer inovativnog i proeuropskog pristupa svojim posjetiocima s komunikacijskim poteškoćama ostalim muzejima i šire!