Tiflološki muzej povodom Međunarodnog dana muzeja 15. svibnja 2012. upućuje na mogućnost alternativne komunikacije pomoću informatičkog Govornika izrađenog na hrvatskom jeziku, a namijenjenog osobama koje imaju poteškoće u verbalnom izražavanju zbog autizma, moždanog udara, traumatske ozljede mozga…
 
JA-Muzej-KOM predstavili su autori Nina Sivec, dipl. def., kustosica Tiflološkog muzeja, Goran Karas iz udruge potpore osobama s intelektualno komunikacijskim poteškoćama AmoReVera te mr. med. sc. Mirjana Dobranović, predsjednica Udruge za promicanje istih mogućnosti.
 
Doc.dr.sc. Željka Car sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER-a) predsjedavajuća u sekciji “ICT-based Alternative and Augmentative Communication” na Međunarodnoj konferenciji KES AMSTA 2012. (25-27.06. Dubrovnik) predstavila nam je projekt četiri sastavnica fakulteta “ICT sustavi za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama”. Svojim cijenjenim dolaskom pružili ste podršku svim osobama s poteškoćama u verbalnom izražavanju te na taj način pridonijeli promicanju članka 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN, a čiji dio se odnosi i na pristup širokom rasponu usluga koje će osobama s invaliditetom omogućiti život i uključenost u zajednicu te spriječiti njihovu izolaciju ili segregaciju iz zajednice.
 
Tako je projektom JA-Muzej-KOM, Tiflološki muzej jedan je od rijetkih Muzeja za slijepe osobe u Europi postao pristupačan za osobe s cerebralnom paralizom, autizmom, Downovim sindromom, moždanim udarom, traumama mozga