Pravobraniteljica osoba sa invaliditetom i zamjenica pravobraniteljice posjetile su u petak 14. rujna 2012. Grad Dugo Selo.
Na sastanku održanom uz predstavnike Grada a zatim Grada i Udruge AmoReVera posebno je naglašeno da treba poštovati europske kriterije koji nas obavezuju.
Tako udruge koje se bave osobama sa invaliditetom i direktno im pomažu trebaju zauzeti prvo mjesto u financiranju i pomaganju od strane Gradova a tek onda udruge koje se bave ostalim društveno korisnim radom. Naglasivši kako je suradnju Grada potrebno okretati više građanska inicijativama te okupljati mjerodavne suradnike, Pravobraniteljica je također ponudila svoju pomoć, pošto građanska inicijativama predstoji preuzimanje velikog dijela zadaća u rasterećenju institucija a po uzoru na razvijeni svijet i UN-ovu konvenciju o pravima invalida. Također je naglasila da je potrebno kontrolirati udruge kako i što rade jer iza dobrog projekta koji pišu verzirani frilenseri često puta se nalazi samo administrativna aktivnost prikupljanja sredstava.

Vezano za rješavanje problema prostora za rad i djelovanje Udruge AmoReVera, gradonačelniku je predložila više ideja i načina na koji bi to mogao učiniti. Kazala je da je ta Udruga zaista vrijedna zalaganja i da imamo njenu punu podršku te da je i Gradu spremna dati podršku vezano za rješavanje nastalog problema. Kako je naposljetku na sastanku i dogovoreno, pitanje prostora za rad Udruge AmoReVera riješeno je s gradonačelnikom već u ponedjeljak na zadovoljstvo svih triju strana.

Zahvaljujemo Gradu Dugo Selo na konstruktivnim dijalozima i odluci o potpori Udruzi AmoReVera u obliku financiranja prostora za rad i njezino djelovanje. Također zahvaljujemo pravobraniteljici na podršci i pomoći.