Danas je u Udruzi za promicanjem inkluzije postignut važan dogovor, vezan za budući rad i djelovanje AmoReVere. U više nego ugodnoj atmosferi i na obostrano zadovoljstvo pokrenuta je međusobna suradnja i zacrtani su novi razvojni planovi naše Udruge, te nam je ponuđena svesrdna podrška i pomoć. Planiranim razvojem deinstitucionalizacije ova suradnja dobivati će dodatni zamah.

Udruga za promicanje inkluzije prva je i najveća organizacija na području Republike Hrvatske koja skrbi o osobama s intelektualnim teškoćama, kroz organizirano stanovanje uz podršku.

Aktivnost Udruge temelje se na filozofiji inkluzije, prema kojoj osobe s intelektualnim teškoćama imaju pravo biti ravnopravni i aktivni članovi društva. Svi ljudi, bez obzira na potrebu za podrškom, trebaju imati jednake mogućnosti aktivnog sudjelovanja, te pristup istim resursima koji su na raspolaganju svima koji žive u zajednici.

Organizirano stanovanje uz podršku

Organizirano stanovanje uz podršku ovdje je profesionalno organiziran i uhodan posao koji obavljaju kvalitetni stručnjaci proeuropskih vizija u odnosu prema osobama s invaliditetom. Puko odrađivanje unutar radnog vremena ovdje ne postoji, već je primarni cilj pružanje istinske i kvalitetno organizirane usluge, uvijek i apsolutno na korist osoba u zajedničkom stanovanju.

Kroz uslugu Organiziranog stanovanja UPI pruža podršku u stanovanju za gotovo 200 osoba s intelektualnim teškoćama u šest gradova u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Grubišno Polje i Šibenik) te svakim danom povećava svoje kapacitete.

Zapošljavanje uz podršku

Program zapošljavanja uz podršku pomaže osobama s intelektualnim teškoćama u pronalaženju i održavanju radnih aktivnosti na otvorenom tržištu rada. Uz podršku radnih asistenata koji su prisutni na mjestu obavljanja posla, osobe s intelektualnim teškoćama uspješno obavljaju mnoge poslove.

Centar za obrazovanje odraslih Validus

Validus je osnovan kako bi se osigurala mogućnost formalnog i neformalnog obrazovanja osoblja službi koje osobama s invaliditetom pružaju podršku u zajednici.

Stručan i iskusan nastavni kadar Validusa izrastao je u sektoru socijalne skrbi te kroz dugogodišnje djelovanje u Udruzi za promicanje inkluzije. Osnivač Validusa je najveći pružatelj usluga u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj, koji svojim iskustvom aktivno pomaže u razvijanju usluga u zajednici u Hrvatskoj i u zemljama jugoistočne Europe.

Partnerstvo AmoReVere

Da bi se nivo usluge konstantno poboljšavao u Udruzi za promicanje inkluzije posebna važnost pridaje se proeuropskom načinu gledanja na ulogu roditelja kao uvaženog suradnika i partnera. Supervizijski timovi sastavljeni od roditelja koji nadgledaju kvalitetu smještaja i rad osoblja i asistenata, te kroz redovne ili izvanredne sastanke izvještavaju o potrebi eventualnih korekcija u podršci Organiziranog stanovanja.

Udruga AmoReVera uz svoje redovne aktivnosti uključiti će se u aktivno osposobljavanje i pripremanje korisnika za Samostalno stanovanje uz podršku. Kroz radionice i klubove razvijati će se razne aktivnosti namijenjene također i osobama zajedničkog Organiziranog stanovanja, te pratiti potrebe uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u sustav organiziranog stanovanja uz podršku na području Grada Dugog Sela.