15.ožujka 2013.pravobraniteljica za osobe s invaliditetom podnijela je Saboru Posebno izvješće, koje jednoglasno prihvaćeno. Iz Izvješća je razvidno da se u zadnjih četiri godine, nije vodilo dovoljno računa o odredbama UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kao najznačajnijeg međunarodnog dokumenta za osobe s invaliditetom.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak smatra da je potrebno obaviti usklađivanje postojećih zakona sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Između ostalih predložila je uključivanje osoba s invaliditetom u rad saborskih odbora kao vanjskih članova, čime bi zakonodavna vlast bila bolje upoznata s problemima osoba s invaliditetom.

Pravobraniteljica je upozorila da su pitanja osoba s invaliditetom pitanja ljudskih prava, a ne liječenja i davanja socijalne pomoći. Pozvala je zastupnike da donose odluke vodeći računa o načelima UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te tako pridonesu da one mogu živjeti neovisno i pridonositi društvu.
Predloženo je da se Vladino tijelo za koordinaciju politika za osobe s invaliditetom treba osnažiti i dodatno kapacitirati. Posebno izvješće u cijelosti možete pogledati ovdje.


Promatrajmo napokon osobe s invaliditetom istinski kao jednake ljude sa svojim specifičnim potrebama i mogućnostima a ne kao kukavne bolesnike ili pak prosjake koji stalno nešto traže. Nemaju oni što “tražikati”, oni u civiliziranom društvu trebaju IMATI ! A da IMAJU trebaju sjediti kao vanjski članovi u saborskim odborima. Na taj način spriječiti će se da bilo koje interesne skupine ovu populaciju iskorištavaju za svoje političke poene ili da ih se pak malo zaboravi.
Ponosni smo Posebnim izvješćem pravobraniteljice za osobe s invaliditetom !