Osobe s invaliditetom stoljećima su smještane u ustanove. Taj se pristup drastično promijenio tijekom druge polovice 20. stoljeća, osobito u Sjevernoj Americi i Zapadnoj Europi, gdje su skandali povezani sa zlostavljanjima motivirali pomak od ustanova ka uslugama utemeljenima u zajednici.
Izričito pravo na život u zajednici, sadržano u Konvenciji, nastalo je kao posljedica duge povijesti institucionalizacije osoba s invaliditetom koja se u sve većoj mjeri prepoznavala kao diskriminatorna i nepotrebna.
Hrvatska je bila jedna od prvih zemalja u svijetu koje su 2007. potpisale i ratificirale UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) i time se obavezala na ostvarivanje prava osoba s invaliditetom.
Vlada se obavezala da će poboljšati život osoba s invaliditetom, uključujući i njihovo preseljenje iz ustanova i stvaranje programa pružanja podrške u zajednici. Niz godina ta je obaveza pod tepih stavljana i sada se je napokon krenulo.

Puna podrška Vladi i svim sudionicima deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj. Isto tako nećemo se libiti uputiti prijedloge, savjete i kritike, te ih iste i primiti.