Smjernice Europske stručne skupine za tranziciju iz institucionalne skrbi, na skrb u zajednici. (www.deinstitutionalisationguide.eu)
Upute o uvođenju i podupiranju trajnog prijelaza s institucionalne skrbi na alternativne oblike skrb i podrške u obitelji i zajednici za djecu, osobe s invaliditetom, osobe s psiho-socijalnim poteškoćama i starije osobe u Europi.

“Diljem Europske unije, stotine tisuća osoba s invaliditetom, psiho-socijalnim poteškoćama, starijih osoba ili napuštene i ranjive djece žive u velikim segregacijskim rezidencijalnim ustanovama

Takve institucije su isprva osnivane s ciljem pružanja njege, hrane i skloništa, no dosad se pokazalo da one ne mogu osigurati usluge usmjerene na pojedinca, kao ni odgovarajuću potporu potrebnu za ostvarivanje potpunog uključivanja.

Fizička razdvojenost od zajednica i obitelji strogo ograničava sposobnost i spremnost osoba koje žive ili odrastaju u institucijama za potpuno sudjelovanje u svojoj zajednici i širem društvu. Dok naša društva razvijaju strukture socijalne skrbi i potpore za 21. stoljeće, trebamo slijediti zajedničke europske vrijednosti kao što su ljudsko dostojanstvo, jednakost i poštovanje ljudskih prava. Europska komisija zauzima aktivnu ulogu u pomaganju onima koji se nalaze u nepovoljnijem položaju” …

Pročitajte više