Dok se borimo financijskom oskudicom gotovo na koljena bačene populacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kao glavni uzrok navedenog stanja, seciramo medijski bombastične nabavke Vlade, makar su često tihi izdaci koji nemaju čitalačku prođu, višestruko veći.
Izmanipulirani, marginalizirani i umorni grizemo na ponuđeno koje je u suštini kada sve zbrojimo neusporedivo prema onome što se valja u našem resoru, u našoj neposrednoj blizini s izravnim posljedicama na naš život a u što jednostavno nemamo smjelosti pogledati – i to je naša tragedija!
I dok talog ovog društva ministrici prijeti, jedan drugi dio društva, javno ili prešutno to pozdravlja. U isto vrijeme cunami vrlih nam lažnih civilnih i lažnih braniteljskih invalida, udruženih sa svitom prevaranata od beskrupuloznih primatelja socijalne pomoći, “Boraca za naša prava” kao instalacija maske potisnutih dokaza osumnjičenih mega perača upravo na račun osoba s invaliditetom, do cijelih sektora besramnih uposlenika i manipulatora koji sebi ishođuju invalidske povlastice i nezaslužene prihode, mete sve pred sobom dok u ovom društvu ne nailazi na primjerenu osudu i reakcije (prosvjedi, referendumi!?).
Čak naprotiv!
Pitamo se, gdje je izostala poznata nam žestina i temperamentnost, gdje se pogubio pritisak na vlast, na koncu i podrška toj vlasti da se šljam, napokon prokaže?
Kao da nas nije previše briga, već “vi nama ispunite naše zahtjeve!”
Ali KAKO, SVIMA – od kuda?
Neupitno je, vlast se boji u revizije?
Čega se mi bojimo? Sebe?
Tko ne zna barem poznanika ako ne i bližega koji je … kupio mirovinu – naravno, invalidsku ili na drugi način ruši našoj djeci kvalitetu života ?
I … ?
Solidarnost !!?
Prešutna podrška !!? Društvena neodgovornost !!? Koketiranje s lopovlukom !!? Strah !!? … Što je posrijedi?
Niti u najmanju ruku nije nam cilj braniti ne odveć sposobno resorno ministarstvo, no činjenica je da su prije dvije godine naslijedili, odnosno upali u glib. A da on nažalost ima perspektivu, govore fakti da smo očekujući promjenu drugih, zapravo zaboravili mijenjati sebe.

Goran Bare - Put ka sreći