Danas je završena edukacija o samozastupanju koja je provedena u organizaciji i u Udruzi za samozastupanje.
U izuzetno ugodnoj atmosferi i u maniri primjerenog domaćina poput svih sa ove adrese, samozastupnici su nam omogućili ovu edukaciju. Uz sudionike iz Belišća, Koprivnice, Pakraca, Ploča i Šibenika, edukaciji su prisustvovale i naše dvije asistentice.
Edukacijom o samozastupanju, načinima, svrsi i primjeni sukladne Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te još puno toga, stekli smo osposobljenost asistenta za samozastupnike.