Danas smo poveli stanare Prve službe stanovanja iz tri stana organiziranog stanovanja uz podršku u zajednici na Martin Breg, na otvorenje Dugoselskih jeseni a u sklopu kojih je organizirana manifestacija – “Stara jela z Dugog Sela”.