Foto grupu organiziramo jedanput tjedno po dva sata na kojoj samozastupnicima pokazujemo kako naučiti mogućnosti digitalnih fotoaparata i stvoriti najbolju kompoziciju slike.