Klub samozastupnika AmoReVere osnovali smo krajem 2013. godine u kojem dva puta tjedno organiziramo samo sastanke samozastupnika, dok ostale dane namijenjeni su za radne i slobodne aktivnosti naših samozastupnika. Tijekom ovih 3 godine sastanaka samozastupnika u dva navrata organizirali smo zajedničke sastanke s samozastupnicima Prve službe stanovanja CZR Stančić.
Nažalost, oba puta to nije dugo trajalo obzirom da se je rukovodstvo CZR Stančić ispriječilo da samozastupnici samostalno prisustvuju sastancima te da se isti svedu na puku formu. Takvo ponašanje uzrokovalo prekid suradnje jer provoditi formu i biti nekom paravan uistinu nam nije cilj, niti nam je to potrebno iako u MSPM nismo naišli na podršku, već dapače na kritiku i pokušaj omalovažavanja i prijetnji.