Na poziv Udruge “Puž”, jučer smo prisustvovali predstavljanju projekta “Puževi koraci” u okviru programa IPA.
Nakon promocije članovi Stručne radne skupine (SRS) za izradu Okvira, predstavili su prijedlog “Okvira za poticanje i prilagodbu iskustva učenja te vrednovanja postignuća djece i učenika s teškoćama”, kojim se određuju kurikulumski aspekti odgoja i obrazovanja djece i učenika s teškoćama …
U debati okruglog stola koji je potom organiziran, SRS-i je postavljeno niz zanimljivih pitanja vezano uz provedbu kurikuluma u praksi …
 
Imali smo pitanja na strateški loše oslonce u institucijama kao jedne od bitnih ali i vrlo slabih karika provedbe kurikularne reforme prema korisnicima. No, o tome drugom prilikom.