Na današnji dan 30. ožujka 2007. u ime Vlade Republike Hrvatske UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom potpisala je gđa. Jadranka Kosor!
Republika Hrvatska bila je među prve četiri europske zemlje koje su Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom potpisale i ratificirale.
Na prijedlog Vlade, Hrvatski je sabor je imenovao Pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom na dužnost 1. srpnja 2008.
Dakle, stupili smo u posjed jednog veoma važnog međunarodnog dokumenta!
Dobili smo instituciju koja je trebala nadgledati i na sav glas zahtijevati provođenje Konvencije.
PROŠLO JE DESET GODINA!
U tih deset godina ništa se promijenilo nije da se osobe s autizmom izvuku iz najzapostavljenije ljudske skupine u Hrvatskoj! Dapače, mijenja se na gore jer iz izmišljene škole koju u sustavu redom štite, svake godine izlaze nove generacije novo uništenih ljudi!
Treba li proći narednih osam godina da bi zaključili isto ili još gore?
Ili da se ipak obratimo dragom Bogu?