Redovita pomoć znači pouzdanu pomoć, sigurnost i predvidivost

Jedan od načina je donacija udruzi Amo Re Vera u manjim stalnim mjesečnim iznosima, koji Vas nadamo se neće financijski previše opteretiti. Redovita pomoć znači pouzdanu pomoć, sigurnost i predvidivost.

U svojoj banci otvorite trajni nalog na iznos koji želite, a kojeg će banka svaki mjesec proslijediti s Vašeg računa na žiro-račun udruge. Trajni nalog možete zatvoriti kad god želite.

• NAZIV: Amo Re Vera građanska inicijativa potpore osobama s poteškoćama
• ADRESA: 10370 Dugo Selo, Domobranska ulica 1
• OIB: 37998922851
• ŽIRO RAČUN: 2340009 – 1110445853
• ROK VAŽENJA TRAJNOG NALOGA: do opoziva