MiniMax Govornik nova je inačica JA KOM Govornika. Sadržajno manja, jednostavnija s velikim slikama. Umjesto dosadašnjih aktivnih 6 – 7 slika galerija MMG sadrži svega jednu verbalnu sliku i desno sliku u najavi.
Kao i izvorni oblik opremljena je izbornikom navigacijskih tipki, reduciranih u pet tema. O meni / Hrana / Piće / Pomoć / Potrebe. Da bi uslijed manje preglednosti unutar pojedine teme došli do željene verbalne slike ugradili smo tipku preskoka unutar teme. Njome preskačemo unutar teme, jednu po jednu, redom. Npr: “Piće”, sa vode na čaj, sa čaja na sok, sa soka na kavu…
MiniMax Govorniku možete pristupiti ovdje.