Javna rasprava – tema:

Smještaj mladih u staračke domove i ubožnice!?

Pretužno je i više nedopustivo za cijelu zajednicu, da pored silnih milijuna potrošenih na razne programe oko invalida, mladi ljudi-invalidi (sa i bez intelektualnih poteškoća) sa navršenih 20, 30 godina života, nakon gubitka roditeljske skrbi završavaju u staračkim domovima i ubožnicama jer ne postoji adekvatan smještaj za dostojanstven život tih mladih ljudi.

Javna rasprava – Vaše mišljenje!