Na stranici “Radno” potražite i pogledajte fotografije pojedinih tema rehabilitacijsko-kreativnih aktivnosti članova udruge AMOREVERA.

21.06.2011. Započeli smo s Terapijskim jahanjem.

08.04.2011. Prodajna izložba na Sajmu cvijeća u Dugom Selu.

8.12.2010. Predstavili smo se na izložbi s licitarima.

Izrada licitara.

U Udruzi