Stavovi izneseni u tekstovima razmišljanja su roditelja AmoReVere i roditelja koji su uspjeli razlučiti prioritetnu potrebu za ostvarivanjem fundamentalnih ljudskih prava vlastite djece s teškoćama i koji pokušavaju razmišljati nešto dalje od punjenja obiteljskog proračuna novcem pristiglim na račun njihove djece! Stil prenošenja informacija je poznat a za koji smo čvrsto uvjereni da je višestruko korektniji od priča. i njezinih aktera koje u temama obrađujemo!

Goran Karas