Sažetak znanstvenog rada “Utjecaj odlagališta otpada Jakuševac na kakvoću podzemne vode”

U radu su prikazani rezultati istraživanja uzročno-posljedične veze između odlagališta otpada Jakuševec-Prudinec i zagađenja podzemne vode. Sanacija odlagališta otpada, koja je završena krajem 2003. godine, nije značajnije utjecala na smanjenje zagađenja u podzemnoj vodi. Vrlo visoke vrijednosti indeksa zagađenja na području jugoistočno od odlagališta, pokazuju postupno širenje zagađenja prema Mičevcu. Analiza hidrogeokemijskih značajki na lokaciji odlagališta pokazala je da na području odlagališta Jakuševec-Prudinec postoje snažno izražene lokalne anomalije parcijalnog pritiska CO2, koje ukazuju na otapanje karbonata i obogaćenje sadržaja hidrogenkarbonata u podzemnoj vodi. Uz rub odlagališta dominira tip podzemne vode koja u svom sastavu sadrži povišene koncentracije amonij-iona (NH4+) i klorida (Cl-). Visoke koncentracije teških metala i jake geokemijske veze koje su utvrđene na temelju izračunatih koeficijenata korelacije, pokazuju da u reduktivnoj vodonosnoj sredini dolazi do snažnog oslobađanja teških metala.