31.05. do 02.06.2012. u Briselu se održala konferencija “Europa u akciji” u organizaciji Inclusion Europe. Senada Halilčević izabrana za predsjednicu EPSA-e. Ona će sljedeće dvije godine biti predsjednica EPSA-e. Senada Halilčević također je i dugogodišnja predsjednica Udruge za samozastupanje. Senada Halilčević danas ima svoj posao i živi u Zagrebu potpuno neovisno i samostalno te je svijetli primjer kako se može uspjeti u životu. Gospođicu Halilčević, koja je uspjela više se izboriti za prava osoba s intelektualnim teškoćama u zemljama razvijene Europe nego u vlastitoj domovini, građanska inicijativa AmoReVera namjerava predložiti za dodjelu nagrade Grada Zagreba u 2013. godini.